BioNyt - Videnskabens Verden
BioNyt Videnskabens Verden om autisme

Læs svarene - bestil her: bionyt@gmail.com

Hvad er autisme?

Er autisme en form for mental retardering?

Hvor mange autister er mentalt retarderede?

Hvor mange autister er normaltbegavede?

Hvad er symptomerne på autisme?

Hvornår blev autisme beskrevet første gang?

Hvem var den Asperger, som Aspergers syndrom er opkaldt efter?

Kan man undgå autisme ved en tidlig diagnose?

Hvad er de første tegn på autismespektrumforstyrrelse?

Hvor tidligt i barnets liv kan autisme påvises?

Kan 'Super-forældrerollen' forbedre børns autisme?

Kan en app forbedre børns autisme?

Kan autister bidrage med særlige talenter på arbejdsmarkedet?

Kan man screene for autisme?

Kan studier af dyrket hjernevæv fortælle noget om autisme?

Er autisme forårsaget af hæmmende nerveceller i hjernen?

Skyldes autisme overbelastning af nervecelleforbindelser?

Hvad er teorien om autisme som manglende mentaliseringsevne (theory of mind)?

Kan Aspergers syndrom forklares med spejlneuron-systemet?

Kan aber gøres autistiske?

Hvor stor risiko har søskende til en autist for selv at blive autist?

Er autisme arveligt, altså genetisk betinget?

Er der en genetisk faktor i Aspergers syndrom?

Hvilke ikke-genetiske faktorer kan medføre autisme?

Kan Aspergers syndrom skyldes fosterskadende stoffer?

Kan vaccination fremkalde autisme?

Kan tarmbakterier fremkalde autisme?

Hvor hyppig er autisme i samfundet?

Bliver autisme hyppigere i samfundet?

Er autisme og Aspergers syndrom mere almindelig hos det ene køn?

Kan autisme helbredes?

Hvordan viser skole-fobi sig ved autismespektrumforstyrrelse?

Skal personer med Aspergers syndrom have specialundervisning?

Skal personer med autisme have specialundervisning?

Hvad kan fremkalde angst hos en person med autisme?

Hvem bør behandle depression hos en person med autisme?

Hvordan er prognosen for voksenlivet med autisme?

Hvordan er autisme hos voksne?

Findes der terapier for at behandle autisme?

Hvad er TEACCH-metoden til at behandle autisme?

Hvordan viser ønsket om forudsigelighed sig ved autisme?

Hvorfor er det vigtigt for en autist at have orden i sit liv?

Kan autisters evne til at tænke konkret bruges til noget?

Hvordan kan autisters manglende evne til forstå tid håndteres?

Hvordan kan autisters manglende evne til forstå symboler håndteres?

Hvornår kan dagsskemaer begrænses for autisten?

Hvad er ABA-metoden til at behandle autisme?

Hvad er PECS-metoden til at behandle autisme?

Kan en computer påvise autisme ved at tolke ansigter?

Hvilken social interaktion ses ved Aspergers syndrom?

Har personer med Aspergers syndrom svært ved beskrive deres egne følelser?

Kan en person med autisme skabe nye personlige relationer?

Hvordan viser problemer med socialt samspil sig ved autisme?

Hvilke myter har man haft om autisme?

Har personer med autisme særlig stort behov for alenetid?

Hvordan viser problemer med kommunikation sig ved autismespektrumforstyrrelse?

Hvordan viser behovet for faste rutiner sig ved autisme?

Hvordan viser forkærlighed for mønstre sig ved autisme?

Hvordan viser stereotyp adfærd sig ved autisme?

Hvordan viser sanseforstyrrelser sig ved autisme?

Er stereotyp adfærd karakteristisk ved Aspergers syndrom?

Hvordan er motorisk og sensorisk opfattelse ved Aspergers syndrom?

Er fysisk klodsethed karakteristisk for autisme og Aspergers syndrom?

Hvordan viser problemerne med sprog sig ved autismespektrumforstyrrelse?

Har personer med autismespektrumforstyrrelse svært ved at forstå talemåder og billedsprog?

Hvilken manual bruges til diagnose?

Hvad er infantil autisme?

Hvad er atypisk autisme?

Hvad er Aspergers syndrom?

Hvad er GUA-diagnosen for autisme?

Hvad er GUU-diagnosen for autisme?

Hvad er Retts syndrom?

Hvad er teorien om autisme som "svag central kohærens"?

Hvad har autisme med intelligens at gøre?

Hvad er autistiske savanter?

Hvordan viser særlige interesser sig ved autisme?

Hvilke fællesskaber findes om autisme (og politik om autismehåndtering)?

Skal autisme ikke betragtes som en sygdom?

Er der en særlig autisme-kultur?

Hvordan stiller samfundet sig til Aspergers syndrom?

Hvad er Aspergers syndrom ifølge WHO's diagnose for tilstanden?

Hvad hyppig er Aspergers syndrom?

Hvad er kendetegnene for Aspergers syndrom?

Hvordan stilles diagnosen ved Aspergers syndrom?

Hvilke værktøjer bruges til screening for Aspergers syndrom?

Er der en behandling af Aspergers syndrom?

Hvilken medicinering gives ved Aspergers syndrom?

Har personer med Aspergers syndrom søvnproblemer?

Hvorfor har autismebørn ofte mave/tarm-problemer?

Hvilke andre lidelser ses hos autister?

Kan der være sammenhænge mellem epilepsi og autisme?

Er personer med Aspergers syndrom oftere involveret i kriminel adfærd?

Hvilke behandlinger anbefales ikke ved autisme?Læs svarene - bestil her: bionyt@gmail.com

Søg på siden med Ctrl-B / Ctrl-F